Halāl Auditor.

Wat leer je tijdens deze online masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor alle soennieten die kennis wil opdoen om een auditmanagementsysteem te ontwikkelen en te onderhouden. Dit is gebaseerd op Halāl-vereisten en kunnen worden uitgevoerd in de eigen / respectievelijke organisaties van opdrachtgevers.

Te behandelen onderwerpen

  1. Halāl regelgeving (Ahkām-e-Shari’ah): bronnen van halāl, verwijzingen uit de Heilige Qur'ān en de soennah (in hadith), wat is halāl? Wat is Harām? Wat is Mushbooh, Makruh, Masnoon, Najs? Zabiha
  2. Halāl product vereisten: productieprocessen, grondstof, opslag, bemonstering, reiniging, verpakking
  3. Problematische ingrediënten: dierlijke ingrediënten, plantaardige ingrediënten, minerale ingrediënten, ingrediënten, microbieel ingrediënten, chemische ingrediënten, synthetische ingrediënten, genetisch gemanipuleerd organisme (GMO), alcoholen
  4. Document vereisten: belang van Mastertable, Mechanisme voor Halāl Assurance, Acceptabele Certificatie-instellingen, Vragenlijst Leveranciers, Halāl Commitment
  5. Halāl Assurance System: trainingen, interne audits methoden en technieken, beoordelingen
  6. Global Market Analyses: wereldwijde halāl markt, invoerregelgeving, erkenningen, accreditatie's, internationaal ondernemingsrecht

Wat kan je na de opleiding doen: halāl audits uitvoeren, adviseren aan ondernemers

Cursusduur: 3 maanden met een studieplanner (1 les per twee weken, totaal 5 lessen)

Een online les duurt: donderdag 19:00 - 22:00 uur

Voorbereiding per les: 3 - 5 uur (theorie leren toepassen door opdrachten uit te werken die in de online les worden besproken)

Examen: een auditrapport opstellen

Start: wekelijks

Kosten: € 1.750,- (in maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk).

Inschrijfkosten: € 45,-

Studiemateriaal: gratis digitaal syllabus in pdf-format

Toegang en vooropleiding: Ahle Sunnat en het advies is een algemene ontwikkeling op Hbo-niveau


Aanmelden


Studievoorwaarden

Home Over RHA Opleidingen

Online

Raza Halāl Opl.

Home

Over RHA

Certificering

Studievoorwaarden

Privacy Policy

Stichting NIRI

Rooseveltstraat 86

Kamer 1421

2321 BM Leiden


Email: info@razahalalaudit.online

Follow us!

Voor info bel: 084 003 6293

Websites

www.tangali.net

www.bizz-controller.online