Manager.

Wat leer je tijdens deze Middle Management op Hbo-Ad niveau opleiding?

Met manager duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt voor sturing binnen de organisatie. De managementvragen die hierbij spelen, gelden ook voor de zelfstandige ondernemer. Met het diploma manager kunt u praktische management kwesties oplossen. Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Management beschikt u over kennis van de organisatorische beginselen en weet u hoe u deze kennis in de praktijk brengt. Het certificaat Bedrijfsvoering richt zich op communicatie en op personeels-, financieel- en marketingmanagement.


Deel 1 Algemene Managementkennis

Module management


Enkele onderwerpen zijn bestuursproces, manager, procesbeheersing, beslissingen (strategisch, tactisch en operationeel), onderneming, bedrijf, primaire output, transformatieproces, dirigeren,

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module omgeving en belanghebbende


Enkele onderwerpen zijn markt, veranderingen, afnemers, leveranciers, medewerkers, overheid, ondernemingsraad, adviesbevoegdheid, vermogensverschaffers, concurrentie, Rijnlandse- en Angelsaksisch

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module plaatsbepaling van organisaties


Enkele onderwerpen zijn sectoren, bedrijfs-kolom, fusie, holding, kartel, leasing, stichting, NV, BV, eenmanszaak, NMA, project, joint venture, overname

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module managementscholen


Enkele onderwerpen zijn Taylor, Fayol, Weber, systeembenadering, classificaties, Mintzberg, divisiestructuur, groot- en detail handel, professionele bureaucrartie

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module bestuurlijke besluitvorming


Enkele onderwerpen zijn hiërarchie, keuze, besluitvormingsproces, beslissingsmatrix, beslissingsmodellen, probleemstelling, criteria, verwachtingswaarde

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module strategische planning


Enkele onderwerpen zijn strategisch beleid, langetermijnplanning, levenscyclus, portfolio-management, SWOT, kerncompetenties, strategieformuleringsproces, SBU, PMC

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module ondernemingsplan


Enkele onderwerpen zijn missie, visie, core business, non-profit bedrijven, business plan, masterplan, beleidsbepaling, maatschappelijke doelstellingen, beleidsniveaus, financiële-, bestuurlijke- en hoofd doelstellingen

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module planning in bedrijf


Enkele onderwerpen zijn planning en normen, voortgangscontrole, bezettingsplan, structuur analyse, kritieke pad en -knooppunten, werk-plan, taakopdracht, budget, PERT-netwerk planning

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module procesbeheersing


Enkele onderwerpen zijn control, feedback, feedforward, direct toezicht, standaardisatie werkprocessen, verificatie, informele afstemming, standaardisatie input en output

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module taakverdeling en taakontwerp


Enkele onderwerpen zijn functiebeschrijving, kosten-, sociaal- en bestuursmotief, werk-structurering, taakverruiming, job rotation, autonome groepen

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module horizontale taakverdeling


Enkele onderwerpen F-indeling, P-indeling, G-indeling, economies of scale, interne differentiatie, gecentraliseerd en gedecentraliseerd bedrif

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module verticale taakverdeling


Enkele onderwerpen hiërarchie, lijnrelaties, depth of control, stafafdelingen, delegatie, centralisatie, eindverantwoordelijkheid, delegeren, functionele relaties, span of control

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module organisatiestelsels


Enkele onderwerpen organogram, project organisatie, matrixstructuur, Mintzberg, organisatieschema, leidinggevende niveaus, eenheid van bevel

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module organisatieontwikkeling


Enkele onderwerpen groeifasemodel, decompositie, cultuurtypologie, veranderings-proces, organisatieadviseur, beheersingscrisis, stafrelaties, interdependenties, crisis van de red tape, pioniersfase, organisatiecultuur

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module leidinggeven


Enkele onderwerpen taken van de manager, structureren, participatie, linking pin, flexibel manager, time management, 3D-theorie, taak-volwassenheid, leidschapstheorieën

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 1 Algemene Managementkennis

Module motivatie van medewerkers


Enkele onderwerpen motivatietheorieën, Maslow, Herzberg, psychologische groei, motivatiemiddelen, motivatoren

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module communicatieproces


Enkele onderwerpen Johari-raamwerk, ruis, referentiekader, spreken voor een groep, adviesgesprek, beoordelings- en functioneringsgesprek, ABC en SOS formule, vergaderen, verslaglegging

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module communicatie in bedrijf


Enkele onderwerpen beleidsinformatie, beheersinformatie, corporate image, jaarverslag, corporate indentity, corporate communicatie, vormen van communicatie

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module conflicthantering


Enkele onderwerpen conflicten, vermijden, aanpassen, doordrukken, samenwerken, polarisatie, conflictgrid, confrontatie, conflict oplossing

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module personeelsmanagement


Enkele onderwerpen profielschets, proeftijd, uitzendkrachten, loopbaanplanning, ontslag-verbod, sollicitatie privacy, selectie en werving, arbeidsovereenkomst, opslag, management development

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module bestuurlijke aspecten HR-beleid


Enkele onderwerpen personeelbeleid, HRM, scientific management, levensloopregeling, Arbodiensten, sociale wetgeving, stukloon-stelsel, paternalisme, beloningsstructuur, employability, werknemersverzekering

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module kwaliteitsmanagement


Enkele onderwerpen INK-model, NEN-normen, ISO-normen, certificering, 7s-model, PDCA, benchmarking, branchenormen, keurmerk, visgraatdiagram, integrale kwaliteitszorg, foutsoort, kwaliteitskringen

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module financieel management


Enkele onderwerpen vermogensbehoefte, kapitaal, reserves, variabele- en constante kosten, budgettering, verschillenanalyse, break-even point, kengetallen, prijsverschillen, balans

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module marketing management


Enkele onderwerpen product- en verkoop oriëntatie, marktpenetratie, product-markt matrix, diensten- en cosumenten markt, detailhandel, inkoopproces, marktonderzoek, marketingmix, concurrentie analyse

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module productie management


Enkele onderwerpen research, ontwikkeling, licentie, programma van eisen, project-, serie, massa- en proces productie, inspectie, onderhoud, co-makership

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module logistiek management


Enkele onderwerpen goederenstroom control, fabricageschema, lay-out, CAD/CAM, inkoop-kosten, processchema, levertijd, bestelniveau, voorraadkosten, routing, materials management, soorten voorraad

Deel 2 Bedrijfsvoering

Module informatie management


Enkele onderwerpen E-business, data, info, MIS, systeembeheer, automatisering, informatietechnologie, BIV

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Deze module leert u in 7 dagen.

Cursusduur: 8 maanden (1 online les per twee weken, 3 modulen per les voorbereiden; geen lessen in de vakantiemaanden)

Online les duurt: 3 uur

Lestijd: dinsdag 09:30 -12:30 uur

Start:

Voorbereiding per les: 5 - 7 uur


Stichting NIRI examen: een business case uitwerken in een adviesrapport

Kosten

(betalen in acht maandelijkse termijnen is mogelijk)


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo-4 niveau


Aanmelden


Studievoorwaarden

Na deze opleiding kan de student ook, indien gewenst, examen Nemas © Middle Management afleggen aan de Associatie voor Examinering. Hiermee hebben wij geen bemoeienis. Deze opleiding is afgestemd op de exameneisen van de Associatie.

Home Over RHA Opleidingen

Online

Raza Halāl Opl.

Home

Over RHA

Certificering

Studievoorwaarden

Privacy Policy

Stichting NIRI

Rooseveltstraat 86

Kamer 1421

2321 BM Leiden


Email: info@razahalalaudit.online

Follow us!

Voor info bel: 084 003 6293

Websites

www.tangali.net

www.bizz-controller.online